ABC i teorien

ABC er et kunnskapsbasert rammeverk som fremmer psykisk helse i hele befolkningen.

Vi bygger helsen vår gjennom alt som gir god livskvalitet, glede, mestring og mening i hverdagen. ABC står for Act, Belong, Commit og er utviklet for å fremme helsekompetanse om psykisk helse i hele befolkningen. Dette gjør vi ved å inspirere folk til å ta aktive valg for sin egen psykiske helse.

ABC ble utviklet av forskningsmiljøer i Australia og Danmark og formet videre i Norge av blant annet Norsk HPH (Health Promoting Hospitals) ved Akershus Universitetssykehus. ABC-satsingen i Danmark har laget boken ABC for mental Sundhed, - mental sunnhedsfremme for alle, som presenterer bakgrunn, kunnskapsgrunnlag, erfaringer, eksempler og forskning fra sin nasjonale satsing.

Tre enkle grep for god psykisk helse:

Aktivt symbol

Gjør noe aktivt

Hvis du holder deg aktiv, vil du føle deg gladere. Det blir også lettere å håndtere hverdagens utfordringer.
Å være i aktivitet bygger og styrker din psykiske helse.

Hvorfor virker det?
Forskning viser at mennesker som holder seg fysisk, mentalt og sosialt aktive har bedre mental sunnhet enn dem som ikke gjør det. Når vi holder oss aktive, føler vi oss gladere, og vi håndtere lettere de dagligdagse utfordringene. Dessuten kan det lindre psykiske lidelser som angst og depresjon.

Sammen-symbol

Gjør noe sammen

Når du er med på sosiale aktiviteter og bygger gode relasjoner til andre, så gir det en følelse av å høre til. Å være en del av fellesskapet gir støtte i hverdagen.
Å gjøre noe sammen med andre bygger og styrker din psykiske helse.

Hvorfor virker det?
Det er avgjørende for vår psykiske helse at vi har en følelse av å høre til og å være en del av et fellesskap. Når vi involverer oss i sosiale aktiviteter øker vi sjansene for å bli kjent med nye mennesker, og dermed bli en del av et felleskap. Jo flere gode sosiale relasjoner en person har, desto bedre vil han eller hun være i stand til å klare de utfordringene som livet rommer. I et fellesskap er det lettere å få støtte.

Meningsfylt symbol

Gjør noe meningsfylt

Å jobbe for en god sak (frivilligheten f.eks) gir noe å brenne for, å være stolt av. Å hjelpe andre gir takknemlighet og livsglede. Å gjøre noe meningsfylt bygger og styrker din psykiske helse.

Hvorfor virker det?
Å gi seg selv utfordringer, og å nå sine mål, selv de små målene, gir en følelse av å ha utrettet noe. Det gir også en sterkere selvfølelse. Alt dette er viktig for at vi skal ha god psykisk helse. På samme måte har frivillig arbeid, ting man gjør for å hjelpe andre og bidrag til fellesskapet en positiv effekt på å gjøre både seg selv og andre glade. Det øker følelsen av mening og formål i livet.

Hva er god psykisk helse?

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det når du trives, kan utvikle deg og bruke evnene dine. Når du kan håndtere belastninger, inngå i sosiale relasjoner og bidra til fellesskapet.

Å være mental sunn betyr at du for det meste har det godt med deg selv og livet ditt, og at du fungerer godt i hverdagen i samspill med andre. Det betyr også at du er i stand til å håndtere allminnelige problemer og begivenheter som oppstår i løpet av livet – med hjelp fra venner og familie, når det er nødvendig.

Å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, er FNs Bærekraftmål nummer tre.

Trenger du å snakke med noen?Her er noen hjelpetjenester.

Ønsker du å engasjere deg i frivilligheten?
På frivillig.no finner du oversikt over alle frivillige lag og organisasjoner som trenger frivillige til å bidra. Enten det handler om å ta med eldre ut på sykkeltur, lage aktiviteter for barn, eller bidra til å registrere fiske- og badeplasser i Trøndelag.

Frivillig.no

Frivillighetnorge.no