Kom i gang med ABC i arbeidslivet

For større trivsel og bedre arbeidsmiljø

En guide til ABC på arbeidsplassen.

Her finner du et enkelt ABC-opplegg til personalmøter, fagdager eller andre samlinger med de ansatte. Du finner også en veiviser for systematisk HMS-arbeid.

Øktene har en varighet på 10-60 minutter. De kan gjennomføres enkeltvis, eller du kan sette sammen flere økter til én sammenhengende. Du må ikke gjennomføre dem i en bestemt rekkefølge.

Når du skal implementere ABC er det lurt å tenke stegvis. Først forankring i ledelsen og partene, og så prosessarbeid i ansattgruppa. Prosessverktøyet viser deg hvordan.

Opplegget er utviklet av NAV Arbeidslivssenter Trøndelag og vil hjelpe deg med å øke helsekompetansen og sette i gang tiltak som fremmer psykisk helse på arbeidsplassen.

Aktivt symbol

Gjør noe aktivt

Jobben er en positiv aktivitet i livet mitt.

Sammen-symbol

Gjør noe sammen

Jeg føler tilhørighet til arbeidsplassen, er sosialt integrert og inviterer andre inn i fellesskapet.

Meningsfylt symbol

Gjør noe meningsfylt

Jeg føler at jeg bidrar med noe verdifullt på arbeidsplassen. Det betyr noe for andre at jeg er på jobb!

Prosessverktøy

Ledelse og partsgruppe

Mål & forankring

Når ABC skal implementeres i organisasjonen må det forankres bredt hos ledelsen og partene.

Tidsbruk: 20- 30 minutter

Målet er å gi informasjon om hva ABC er og hvilken effekt det kan ha på arbeidsplassen, og åpne opp for dialog.

Gjennomføring

1.Vis filmen Arbeidslivets ABC
2.Gå gjennom Powerpoint med info
3.Diskusjon og refleksjon
- Hva kan ABC bidra til i vår organisasjon?
- Hvordan kan vi gjøre det hos oss?
- Har vi nok innsikt til å sette i gang?
- Hvilke utfordringer kan vi møte?

Fordel oppgaver og ansvar for veien videre

Personalsamling

Intro: Hva er ABC?

I denne økta får alle en kort innføring i hva ABC er og hvordan det virker.

Tidsbruk: 20- 30 minutter

I denne økta får alle en kort innføring i hva ABC er og hvordan det virker.

Gjennomføring

1. Del inn i grupper på 3-5 personer.
2. Se film: Trøndelag gjør noe fint for André
3. Refleksjon i grupper
- Hva gjør deg glad?
- Hvordan bidrar du til at de rundt
deg får en bra dag? Gi eksempler
både fra jobb og fritid.

Oppgave til alle: Gjør noe for
å gjøre en kollega glad hver dag
den neste uka.

Personalsamling

Små handlinger

Målet med denne økta er å bli mer bevisst på hvordan vi kan gjøre en forskjell for forandre på jobb.

Tidsbruk: 30 minutter

Målet er å bli mer bevisst på hvordan vi kan gjøre en forskjell for andre på jobb.

Gjennomføring

1. Del inn i grupper på 3-5 personer.
2 Se film: Telefonsamtalen
3. Refleksjon i grupper
- Hva har kollegene til Johannes gjort,
som gjør at han har fått det bedre på jobb?
- Hva har han bidratt med selv?
- Hva gjør vi på  arbeidsplassen for at
alle skal bli inkludert i fellesskapet?
- Hva mer kan dere gjøre?

Ta gjerne en oppsummering i
plenum til slutt.

Personalsamling

Vår egen ABC: Hvorfor?

Hva ønsker vi å oppnå ved å ta i bruk ABC på arbeidsplassen?  
Tidsbruk: 45- 60 minutter

Økta kan gjennomføres i personalgruppa eller i en partsgruppe/HMS-gruppe. Det forutsettes noe kjennskap til ABC.

Gjennomføring

1. Del inn i grupper på 3-5 personer
2. Diskuter hva dere ønsker at ABC skal bidra til på deres arbeidsplass. Ta utgangspunkt i denne setningen:
"På vår arbeidsplass jobber vi med ABC fordi ….
3. Oppsummer svarene fra hver gruppe.
Skriv inn punktene dere blir enige om på denne plakaten og heng den opp på et godt synlig sted.
Personalsamling

Vår egen ABC: Hvordan?

Hva betyr ABC for oss på vår arbeidsplass – og hvordan GJØR vi ABC hos oss?
Tidsbruk: 45- 60 minutter

I denne økta jobber vi med hvordan vi gjør ABC. Det forutsettes at gruppa har noe kjennskap til ABC fra før.

Gjennomføring

1. Del inn i grupper på 3-5 personer.
2 Diskuter følgende: Hva gjør vi i praksis på vår arbeidsplass som er god ABC? Hva mer kan vi gjøre? Hva kan vi starte med allerede i dag?
3. Oppsummer svarene fra hver gruppe. Bli enige om hvilke punkter som skal utgjøre deres egen ABC. Skriv de ned på denne plakaten og heng den opp på et godt synlig sted.

Personalsamling

Det skal så lite til

Denne økta fokuserer på «mikrohandlinger» – små ting vi kan gjøre for hverandre på jobb.
Tidsbruk: 30 minutter

Økta fokuserer på «mikrohandlinger» – små ting vi kan gjøre for hverandre på jobb for å inkludere og gjøre hverandre gode.

Gjennomføring

1. Del inn i grupper på 3-5 personer.
2. Se film: Det skal så lite til
3. Refleksjon i grupper: Hva la dere merke til når dere så denne filmen? Hva tenker du om det Mia gjorde? Hva tror dere Morten tenker og føler i denne situasjonen? I hvilke situasjoner på jobb kan du inkludere og bidra til å bygge fellesskap?
4. Oppsummer i plenum til slutt.

Personalsamling

Samtalekort

I denne økta er målet å få i gang praten om ABC på arbeidsplassen.
Tidsbruk: 10- 30 minutter

I denne økta er målet å få i gang praten om ABC på arbeidsplassen. Økta kan gjerne gjentas flere ganger.

Gjennomføring

1.Print ut samtalekortene i Arbeidslivets ABC
2. Del inn i grupper på 3-5 personer. 3.Trekk et kort, og still spørsmålet til sidemannen. Hver person får inntil 2 minutter til å svare på spørsmålet. På slutten kan dere ta en oppsummering i plenum: Hvordan kjentes dette? Var det noe dere ble mer bevisst på?

 

Informasjon

Tips til møteleder

Du må ikke være «ekspert» på psykisk helse for å lede en ABC-økt. Det viktigste er å legge til rette for en god dialog.
Tips til møteleder

Du trenger ikke være «ekspert» på psykisk helse for å lede en ABC-økt. Det viktigste er å legge til rette for en god dialog.
Refleksjonsoppgavene gjøres i grupper på 3-5 personer i hver gruppe. Gi gjerne deltagerne et par-tre minutter til å tenke gjennom refleksjonsoppgavene individuelt, før dere starter diskusjonen i gruppa.

En felles oppsummering til slutt er fint for å samle trådene. Be hver gruppe om å gjengi kort hva de har snakket om. Noter gjerne ned stikkord. Bli enige om eventuelle tiltak, og hvem som har ansvar for å gjennomføre disse.
Informasjon

For alle typer arbeidsplasser

Verktøyet er utviklet av NAV Arbeidslivssenter i Trøndelag i samarbeid med en rekke ulike aktører.

Arbeidslivets ABC

Dette opplegget er utviklet av NAV arbeidslivsenter og et nettverk av andre aktører i Trøndelag.  Det er enkle økter som dere kan bruke på personalmøter, fagdager, eller andre samlinger hvor dere samler medarbeiderne.

Varigheten er på 10 til 60 minutter pr økt. Oppleggene kan gjennomføres enkeltvis, eller dere kan sette sammen to eller flere av oppleggene til en sammenhengende økt.

Det er ikke nødvendig å gjennomføre dem i rekkefølgen de står her.

Vil du ha øktene i presentasjonsform? Last ned powerpoint her

Veiviser for systematisk HMS-arbeid

Vi har laget en veiviser for implementering av ABC i det systematiske HMS-arbeidet. Her finner du eksempler på hvordan ABC enkelt kan puttes inn i HMS-planer, vernerunder, medarbeidersamtaler, risikovurderinger og andre strukturer dere sannsynligvis allerede har.
Dette sikrer jevnlig fokus på temaet med minimalt ekstraarbeid.

Last ned

ABC verktøy i hverdagen

Det er viktig å ha møter og samlinger hvor vi snakker om ABC – men det aller viktigste er at ABC blir noe vi gjør. Her er noen tips til hvordan ABC blir en del av den daglige praten, HMS-arbeidet og jobben dere gjør.

Eksisterende møtearenaer

Bruk møtearenaer dere allerede har, og sett av 2-3 minutter til et «ABC-spørsmål. Velg et fast spørsmål eller bruk samtalekort.

Last ned samtalekort

Plakater
ABC samtalekort

La de ligge framme i kantina, i de sosiale sonene eller på pauserommet.

Last ned samtalekort

Infoskjerm / bakgrunnsbilder

Sett inn ABC-bilder på infoskjermer, som bakgrunnsbilde på PC, logo
i e-postsignatur etc.

ABC infoskjerm 1

ABC infoskjerm 2

ABC infoskjerm 3

ABC bingo

Et fint verktøy for å få praten i gang.

Last ned ABC bingo

Snart har du kanskje gjennomført et ABC tiltak på arbeidsplassen!

Og da vil vi gjerne høre fra deg. Vi publiserer tiltak som er gjort rundt omkring til inspirasjon for andre. Det gjør det lettere for flere å komme i gang.

Send inn case