Kom godt i gang med
ABC i frivilligheten

Fordi alle har behov for et fellesskap

Sånn kan du fremme god psykisk helse i frivilligheten

Alle har behov for å være med i sosiale fellesskap og ha betydning for andre. Frivilligheten tar hver dag ansvar for sine medmennesker gjennom et mangfold av aktiviteter og tiltak. Dette gir mestring og mening for hver enkelt, bygger vennskap og gir masse herlig hverdagsglede for alle! Kan vi bli enda bedre til å få enda flere med? ABC-metoden kan brukes til å forsterke og forstørre fellesskapene våre i frivilligheten. God psykisk helse bygger vi sammen.

Her finner du inspirasjon i en "kom godt i gang"- guide for organisasjoner, som er laget i Danmark. Du kan også starte med et ABC Hodebra-verksted, som utforsker temaet psykisk helse ut fra eget ståsted. Eller du kan invitere til et ABC idèverksted i egen organisasjon eller sammen med andre.‍

Aktivt symbol

Gjør noe aktivt

Hvis du holder deg aktiv, vil du føle deg mer glad - oftere. Du kan være aktiv på mange måter - både fysisk, sosialt og mentalt. Du kan trene, eller finne ro og nærvær. Å være i aktivitet styrker din psykiske helse!

Sammen-symbol

Gjør noe sammen

Når du er med på sosiale aktiviteter og bygger gode relasjoner til andre, gir dette en følelse av å høre til og ha verdi. Å være en del av fellesskapet gir deg støtte i hverdagen, og styrker din psykiske helse!

Meningsfylt symbol

Gjør noe meningsfylt

Når du jobber for en god sak, når et mål du har satt deg eller gjør noe godt for andre, gjør du noe meningsfylt. Å hjelpe andre gir mening, glede og takknemlighet. Å gjøre noe meningsfylt styrker din psykiske helse!

Generelle tips

Se introduksjonsfilmen om ABC

I denne filmen blir du introdusert for ABC-metoden og kunnskapen bak. Denne kan brukes av alle grupper på ulike sektorer, i frivilligheten, i arbeidslivet og i kommunene. Filmen kan fint inngå i undervisningsopplegg i det tverrfaglige temaet livsmestring og folkehelse i skolen, da ABC-kampanjen har en naturlig plass i opplæringen og tema som handler om sosial bærekraft.

Se filmen her

Start med et temamøte

Få fram gode ideer om hvordan psykisk helse kan styrkes i noen av kjerneoppgavene dere allerede har. Kan neste steg være en aktivitetsdag eller en ny møteplass på tvers? Kanskje kan man rekruttere for et større mangfold? Tenk ett skritt om gangen, og lag konkrete og oppnåelige mål. Det viktigste er faktisk å starte.

Verksted i regi av Røde Kors i Trøndelag

Dette er en fin start for å invitere mange med og finne gode ideer på tiltak som i praksis bidrar til å fremme psykisk helse på din arena eller i din organisasjon. Et ABC-verksted utforsker psykisk helse ut fra eget ståsted, med praktiske øvelser som bygger en felles forståelse om temaet og legger grunnlag for videre samarbeid på tvers.

Verkstedet er i regi av Røde Kors i Trøndelag med prosessleder, og passer for de som ønsker en temakveld eller som starter opp et arbeid for grupper, eller samarbeid på tvers av sektorer. Ta kontakt med Lisbeth Lein i Røde Kors.

Gjennomfør et ABC idé-verksted selv

Et ABC idè-verksted har som mål å komme opp med gode ideer for ABC-tiltak i egen organisasjon. Her følger tips om hvordan dere kan gjennomføre et eget idè verksted. Ta kontakt med prosjektledelsen om det er behov for råd og hjelp.

Last ned mal for et ABC-verksted i egen organisasjon/frivilligheten.

Fokus på å rekruttere og ta vare på folk

Her finner du tips om hvordan du rekrutterer flere i frivilligheten, samtidig som du tar vare på de folka du allerede har. Tipsene er utarbeidet av Frivillig Norge.

ABC i praksis

Har du gjennomført et ABC tiltak i frivilligheten?

Da vil vi gjerne høre fra deg! Vi publiserer tiltak som er gjort rundt omkring til inspirasjon for andre. Da blir det lettere for flere å komme i gang.

Send inn case her

ABC verktøykasse

Her finner verktøy for å ta i bruk ABC for god psykisk helse i frivilligheten. Lurer du på noe? Ta kontakt.

Samtalekort

Et fint verktøy for å få praten i gang.

ABC samtalekort.pdf

Aktivitetsliste

En liste hvor du selv kan fylle inn aktiviteter som passer til ABC

ABC liste A3.pdf

ABC liste A4.pdf

Brosjyre

Denne er fin å dele ut der du skal fortelle om ABC.

Last ned ABC brosjyre her.