Kom i gang med ABC i kommunen

Lokalsamfunn skal være gode steder å leve i for alle

ABC fremmer trivsel og god psykisk helse i hele befolkningen

En viktig del av kommunenes arbeid er å tilrettelegge for en samfunnsutvikling som reduserer sosiale ulikheter og bygger et samfunn som tar vare på alle.

Program for folkehelse
er en langsiktig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet, i samsvar med Folkehelseloven.

Å fremme psykisk helse er viktig i dette arbeidet, der barn og unge er en prioritert målgruppe. Det er her ABC kommer inn. Flere kommuner i Trøndelag fylkeskommune har som mål å ta i bruk ABC-rammeverket for sine lokale satsinger.

På denne siden finner du nyttige tips og verktøy for å komme i gang. Ønsker du å vite mer, eller diskutere hvordan din kommune kan komme i gang med å bruke ABC for god psykisk helse?  Send en e-post til hansag@trondelagfylke.no.


Aktivt symbol

Gjør noe aktivt

Hvis du holder deg aktiv, vil du føle deg mer glad - oftere. Du kan være aktiv på mange måter - både fysisk, sosialt og mentalt. Du kan trene, eller finne ro og nærvær. Å være i aktivitet styrker din psykiske helse!

Sammen-symbol

Gjør noe sammen

Når du er med på sosiale aktiviteter og bygger gode relasjoner til andre, gir dette en følelse av å høre til og ha verdi. Å være en del av fellesskapet gir deg støtte i hverdagen, og styrker din psykiske helse!

Meningsfylt symbol

Gjør noe meningsfylt

Når du jobber for en god sak, når et mål du har satt deg eller gjør noe godt for andre, gjør du noe meningsfylt. Å hjelpe andre gir mening, glede og takknemlighet. Å gjøre noe meningsfylt styrker din psykiske helse!

Generelle tips

Se introduksjonsfilmen om ABC

Det utvikles nye læreverk og undervisningsopplegg for det tverrfaglige temaet livsmestring og folkehelse. ABC-kampanjen har en naturlig plass i opplæringen som tema på tvers av fagene.

Se filmen her

Sunne kommuner

WHO`s nettverk i Norge, Sunne kommuner, er pådrivere for å utvikle lokalsamfunn som fremmer god helse og livskvalitet. De mener kommunene trenger flere verktøy og kompetanseheving for å møte dagens folkeheleutfordringer, for å bygge sosial bærekraft og kunne nå FN`s bærekraftsmål. ABC-rammeverket er et bidrag til både å styrke helsekompetansen i befolkningen og inspirere flere til å ta aktive valg for egen hverdag.

Lær av andre

ABC for god psykisk helse er en bred nasjonal satsing i Danmark, der mange kommuner allerede har tatt i bruk ABC-rammeverket i sine kjerneoppgaver. Dette finner vi blant annet gode eksempler på i kommunenettverket Sunde borgereSlagelse kommune er en av kommunene som har ABC-innsatser i flere sektorer. Norske kommuner har nå også tatt i bruk ABC, for eksempel Lier kommune.

Aktiviteter først, snakk om det etterpå

Når ABC for god psykisk helse skal formidles til befolkningen, er det lurt å bli kjent med budskapene gjennom aktiviteter, og så snakke om det etterpå. Finn gjerne konkrete eksempler på hvordan ABC kan brukes i praksis.

ABC i praksis

Har du gjennomført et ABC tiltak i kommunen?

Da vil vi gjerne høre fra deg! Vi publiserer tiltak som er gjort rundt omkring til inspirasjon for andre. Da blir det lettere for flere å komme i gang.

Send inn case

ABC verktøykasse

Her finner verktøy for å ta i bruk ABC for god psykisk helse i din kommune. Lurer du på noe? Ta kontakt.

Brosjyre

Denne er fin å dele ut der du skal fortelle om ABC.

Last ned ABC brosjyre her.

Presentasjonsmal

Her finner du presentasjonsmal i powerpoint hvor du kan skrive inn tekst selv.

ABC powerpointmal pptx

Profilmanual

En tydelig og enhetlig identitet er viktig når vi profilerer ABC. En grafisk profil handler om helhetstenkning og gjenkjennelse, som bør gjenspeiles i all kommunikasjon der ABC er avsender.

ABC profilmanual

ABC spå

En artig vri som gjør det gøy og ufarlig å snakke om ABC.

ABC Spå for barn.pdf

ABC Spå for ungdom.pdf

ABC Spå for voksne.pdf

Samtalekort

Et fint verktøy for å få praten i gang.

ABC samtalekort.pdf

Aktivitetsliste

En liste hvor du kan fylle inn aktiviteter som passer til ABC

ABC liste A3.pdf

ABC liste A4.pdf

Informasjonsfilm

Det er like viktig å være sunn i toppen som i kroppen! Gjør noe bra for hodet, hver dag! Dette er en enkel og grei informasjonsfilm som passer for alle.

ABC på 20 minutter

Dette er en introduksjon til konseptet ABC. Tre enkle grep som fremmer mental sunnhet i hele befolkingene. Filmen passer for alle, men blir kanskje litt kjedelig for de yngste barna.

Hodebra i Lier kommune

En film som viser hvordan de jobber med ABC i Lier kommune.

Video Hodebra i Lier kommune