Slik kommer du i gang med
‍ABC for god psykisk helse

Vi har alle en fysisk helse og en psykisk helse å ta vare på. ABC angår derfor hele befolkningen – på alle arenaer. Du kan starte med deg selv og kartlegge din egen ABC: Hva gjør du for å holde deg aktiv, hva gjør du sammen med andre og hva kjennes meningsfylt for deg? Hva gjør du for andre? 

Det viktigste ABC-tiltaket er å legge til rette for aktive og meningsfulle fellesskap, som er åpne for alle. Det kan være på jobben, i en forening, i skolehverdagen eller i nabolaget. Å arrangere et ABC-verksted kan være en god start! Hvis du trenger hjelp til å komme i gang så finner du mer informasjon og hjelpemidler i verktøykassen.