Kom i gang med ABC i skolen

Med livsmestring på timeplanen

Gi barn og unge kunnskapen de trenger for å ta gode valg i hverdagen.

ABC er et rammeverk du kan bruke i klasserommet og på skolen for å bygge og styrke den psykiske helsen hos barn og ungdom. Forslag til undervisningsopplegg om ABC for god psykisk helse blir lagt ut her.

Folkehelse og livsmestring
er et tverrfaglig tema i grunnskole og videregående skole som skal gi barn og unge kompetanse om det som fremmer god psykisk og fysisk helse. Målet er å gi kunnskap til å ta ansvarlige livsvalg og mestre eget liv.

Livsmestring handler om å forstå og påvirke det som har betydning for å mestre eget liv, i medgang og motgang. Alt fra hverdagsvaner, mat, søvn, rus, mediebruk, seksualitet, grensetting og personlig økonomi.

Våre relasjoner til andre er også sentralt. Hvordan vi opplever betydningen av oss selv og andre, og om vi vi trives og opplever toleranse for mangfold. Kort sagt: ABC hjelper oss å takle hverdagens utfordringer og alle våre følelser.  

Aktivt symbol

Gjør noe aktivt

Hvis du holder deg aktiv, vil du føle deg mer glad - oftere. Du kan være aktiv på mange måter - både fysisk, sosialt og mentalt. Du kan trene, eller finne ro og nærvær. Å være i aktivitet styrker din psykiske helse!

Sammen-symbol

Gjør noe sammen

Når du er med på sosiale aktiviteter og bygger gode relasjoner til andre, gir dette en følelse av å høre til og ha verdi. Å være en del av fellesskapet gir deg støtte i hverdagen, og styrker din psykiske helse!

Meningsfylt symbol

Gjør noe meningsfylt

Når du jobber for en god sak, når et mål du har satt deg eller gjør noe godt for andre, gjør du noe meningsfylt. Å hjelpe andre gir mening, glede og takknemlighet. Å gjøre noe meningsfylt styrker din psykiske helse!

Generelle tips

Se introduksjonsfilmen om ABC

Det utvikles nye læreverk og undervisningsopplegg for det tverrfaglige temaet livsmestring og folkehelse. ABC-kampanjen har en naturlig plass i opplæringen som tema på tvers av fagene.

Se filmen her

Gjør det enkelt

ABC er ikke veldig komplisert. Det handler om å gjøre noe aktivt, noe sammen og noe meningsfylt. Bruk ABC som rammeverk til å snakke om hva elevene kan gjøre for å bygge og styrke sin psykiske helse.

Undervisningsopplegget SAM

Unicef  har utviklet undervisningsopplegget SAM for 5.-7.trinn i grunnskolen, som blant annet er basert på ABC-konseptet. De australske rettighetshaverne av ABC - Mentally Healthy Western Australia, har også utviklet en satsing for ungdom - Youth Connectors program og en innsats for grunnskoleelever.

Aktiviteter først, snakk om det etterpå

Når ABC for god psykisk helse skal formidles til barn og unge, er det lurt å bli kjent med budskapene gjennom aktiviteter, og så snakke om det etterpå. Finn gjerne konkrete eksempler på hvordan ABC kan brukes i praksis.

Eksempler

Har du gjennomført et ABC tiltak på din skole?

Da vil vi gjerne høre fra deg! Vi publiserer tiltak som er gjort rundt omkring til inspirasjon for andre. Da blir det lettere for flere å komme i gang.

Send inn case her

ABC verktøykasse

Her finner du verktøy for å ta i bruk ABC for god psykisk helse i grunnskolen og på videregående. Lurer du på noe? Ta kontakt.

Samtalekort

Et fint verktøy for å få praten i gang.

ABC samtalekort.pdf

ABC spå

En artig vri som gjør det gøy og ufarlig å snakke om ABC.

ABC Spå for barn.pdf

ABC Spå for ungdom.pdf

ABC Spå for voksne.pdf

Aktivitetsliste

En liste hvor du selv kan fylle inn aktiviteter som passer til ABC

ABC liste A3.pdf

ABC liste A4.pdf

Presentasjonsmal

Her finner du presentasjonsmal i powerpoint hvor du kan skrive inn tekst selv.

ABC powerpointmal pptx

NRK Unormal: Ting som gjør deg glad,

«Gjør noe aktivt, noe sosialt og noe meningsfylt hver dag, det er veldig bra for hodet!». Temaproduksjon laget for ungdom av NRK Unormal.

Informasjonsfilm

Det er like viktig å være sunn i toppen som i kroppen! Gjør noe bra for hodet, hver dag! Dette er en enkel og grei informasjonsfilm som passer for alle.

Studentfilmer

Studenttilværelsen er både bra, fin, utfordrende og slitsom. Av og til er det bare leit også. Her er gode tips til hvordan du kan ha en fin studenttilværelse gjennom å bruke ABC.