This is some text inside of a div block.

Byåsen videregående skole / Karin

Temauke Verdensdagen for psykisk helse

Et tiltak for
Skoler
Hvor
På skolen
Tidspunkt
2023
This is some text inside of a div block.
Formål

Positiv vinkling på arbeid med psykisk helse i skolen, uten fokus på diagnoser og hva som kjennetegner psykisk uhelse.

Oppsummering

Byåsen skole har ca 1050 elever. Arrangementet var lagt opp slik at alle skoletimer kunne gå som planlagt, og ble gjennomført i uke 42.

Alle tiltakene ble gjennomført i elevenes friminutt. Mange trivselstiltak så som gratis kakao, morgengrøt, frukt og minikonsert i lunsjen - disse ble veldig godt mottatt. Appell fra russepresidenten til alle elever om viktigheten av å lage plass, være inkluderende. Strikkekafé i lunsjen. Mye informasjon til lærerne om kampanjen #lagplass.

Vi valgte å ha mye fokus på samtalekort etter elevenes ønske. De vil ha hjelp og tid til å bli flinkere til å snakke sammen. Samtalekort ble laminert og lagt i kantina, og sendt ut til lærere til bruk i klasserom (utelukkende positivt vinkla samtalestartere).

Positive tilbakemeldinger fra elevene som brukte kortene. Stands med ulike aktører i skolens fellesområde. Helsesykepleierne arrangerte quiz for elevene.Ikke så mye fokus på at elevene lærte selve begrepet ABC, men innholdet/budskapet ble kommunisert til de voksne.

Neste år vil vi være tydeligere på dette også mot elevene. Det er vanskelig å måle direkte resultat, men elevene hygget seg og satte stor pris på trivselstiltakene og samtalene.

This is some text inside of a div block.

Andre eksempler