This is some text inside of a div block.

Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)

ABC for god psykisk helse som kickoff til "PsykUke"

Et tiltak for
Skoler
Hvor
Campus DMMH - Glassgården
Tidspunkt
2024
This is some text inside of a div block.
Formål

Bevissthet og inspirasjon for å gjøre gode valg for egen og andres psykiske helse i arbeids- og studiemiljø.

Oppsummering

Det ble arrangert en introduksjon til ABC for god psykisk helse som kickoff til temauke «PsykUke». Både studenter og ansatte var invitert. I etterkant av introduksjonen var det mulig for studentene å delta på workshop med samme tema. Gjennom uken har det vært ulike arrangement hvor hovedbudskapet til ABC kan sies å være gjeldende. Ansatte skal ta med seg perspektivet inn i våren og høstens systematiske arbeid med arbeidsmiljøutvikling. DMMH ønsker en bevissthet rundt å gjøre gode valg for egen og andres psykiske helse i arbeids- og studiemiljø.

Det kom ca 80 studenter/ansatte på det times lange foredraget. Oppmøte var ikke like godt på workshop, men de som møtte opp var godt fornøyd.

Det ble i forkant av foredraget gjort et arbeid for å synliggjøre kampanjen og arrangementet. Det ble blant annet laget plakater og annonsert på sosiale medier. Allikevel var det ett tiltak som gav mest oppmerksomhet: gullapper med fine ord 😊 Vi laget masse lapper og klistra de på speil, dører, kopimaskiner, kjøleskap og lignende, med ulike små tekster men med likt hovedbudskap: du betyr noe for andre.

Lappene ble en «snakkis», skapte oppmerksomhet til arrangementet, i tillegg til at de gav videre inspirasjon til studentene for å lage egen tavle hvor de kunne henge på gullapper med hovedtema «Psykisk helse. Hva er psykiske helse for deg? Og hva kan du gjøre for andre?».

Studentene sine lapper henger nå i kantinen, som en påminner for arbeidet for god psykisk helse.

This is some text inside of a div block.

Andre eksempler