This is some text inside of a div block.

Stiftelsen Livsglede for Eldre

Digivenn

Et tiltak for
Skoler
Hvor
Lokale møteplasser og i skolen
Tidspunkt
2023
This is some text inside of a div block.
Formål

Formålet med Digivenn er å forebygge mot digitalt og sosialt utenforskap, og ensomhet, gjennom generasjonsmøter.

Oppsummering

Digivenn går ut på at elever på videregående skole veileder eldre i sitt nærmiljø på digitale flater. Gjennom denne opplæringen som også er knyttet til læreplanmål i skolen ønsker vi å forebygge utenforskap og ensomhet blant unge og eldre.

Under møtene oppstår det gode samtaler, det løses digitale utfordringer og det knyttes nye vennskap. Det er også utviklet en ABC-veileder til dette formålet for å hjelpe elevene til å sette fokus på hva som er meningsfylt for dem selv, og hva som kan være meningsfylt for de eldre de er i kontakt med. Disse møtene gjennomføres stort sett en gang i uken over en periode, og flere skoler nasjonalt driver med dette.

Møtene foregår på skolen eller på lokale møteplasser som Frivilligsentraler, bibliotek og innbyggertorg

This is some text inside of a div block.

Andre eksempler