This is some text inside of a div block.

Heimdal videregående skole

ABC-eksamenstips

Et tiltak for
Skoler
Hvor
Utdelingen skjedde i kantina.
Tidspunkt
02.05.2024
This is some text inside of a div block.
Formål
Hjelpe elever med stressmestring inn mot eksamen.
Oppsummering
Skolens ABC-gruppe delte ut en egenprodusert ABC-eksamenstipsbrosjyre, som elevene fikk sammen med en brosjyre om hva ABC handler om.
This is some text inside of a div block.

Andre eksempler