This is some text inside of a div block.

Avdeling psykisk helse og rus i Levanger

Skattejakt

Et tiltak for
Kommuner
Hvor
Kulturskole, verksted, rådhus, bibliotek, rusteam, kantine osv
Tidspunkt
2023
This is some text inside of a div block.
Formål

Å gjøre aktiviteter sammen som en boost til bedre fokus og arbeidsmiljø

Oppsummering

Avdelingen på 15 deltakere ble delt opp i 3 lag. Lagene fikk vite at de skulle finne fram til et løsningsord. De fikk ikke vite lengde på ordet eller retning. Det ble gjemt ulike poster omkring i kommunens bygg; Rådhus, kulturskole, bibliotek, sykkelgarasjer, venterom, verksted osv.

Det startet med en gåte som skulle ta hvert av lagene til en post. Om man fant posten ville man finne en bokstav som de måtte notere ned, samt neste gåte for hvordan de skulle finne neste post.

Alle postene inneholdt bokstaver eller symboler som lagene måtte ta vare på, for å finne fram til løsningsordet. "Kapitalen" her var minst mulig tid, hvilket lag klarte å finne fram til korrekt løsningsord raskest. For hver dag som gikk tapte lagene 7,5 timer. Og for hver dag som gikk fikk deltakerne hemmelig oppdrag som de ikke kunne fortelle til noen andre, ikke de på laget heller.

De hemmelige oppdragene var knyttet til ABC. Det var totalt 12 oppdrag, og disse lød som: "I dag skal du få en kollega/noen du har oppfølging på/fremmed, til å le, minst en gang, men gjerne flere ganger" "gjør noe hyggelig for din/e kollega/r, det trenger ikke være alle sammen, men minimum 1.

Hvis de utførte de hemmelige oppdragene fikk laget reduksjon i tiden og dette var gulroten til å gjennomføre oppdragene. Så uten at de andre visste det, gjorde kollegene hyggelige ting for andre, og det ble en vinn vinn situasjon.

Poengene ble notert i et excel-ark for å holde kontroll på hvordan hvert lag gjorde det. Om de kjørte seg fast kunne de også "kjøpe" hint. Å kjøpe hint kostet også timer, slik at man måtte vurdere hva man skulle gjøre.

Gåtene kunne være slik: Mon tro om noen har vært her før, skulle du sett nærmere på sjefens dør? Om man da skjønte at man måtte se nærmere på vår avdelingsleders dør (noen oppsøkte både kommunedirektørens dør og ordførerens dør tror jeg), ville man finne neste post.

Da kunne det stå: kort vei til neste hint, lite må du gå, vil du la deg spå? Fra sjefens dør var det kort vei å gå til en sittegruppe vi har. Ved sittegruppen hadde jeg lagt ut spåene fra ABC som neste hint var gjemt inne i.

Totalt skulle lagene finne 11 poster, og folk dro rundt omkring for å finne postene på jobb, utenfor arbeidstid og i helg. Kolleger møtte andre kolleger i jakt på poster.

Under julefrokosten i avdelingen 21. desember ble alt avslørt. Vi arrangerte en liten seremoni med avsløring av vinnerlaget, utdeling av premie og pokal.

Prosjektet krevde litt tenking, men gikk relativt raskt å lage. Løsningsordet var helsefremming

This is some text inside of a div block.

Andre eksempler