This is some text inside of a div block.

Røde Kors i Trøndelag ved Lisbeth Lein og Ida Westerhus

ABC-verksted for team, tverrfaglige grupper, ungdomsråd og andre

Et tiltak for
Kommuner
Hvor
På arbeidsplasser, i team i kommunen og i frivilligheten.
Tidspunkt
2021 til d.d.
This is some text inside of a div block.
Formål

Et ABC-verksted gir kunnskap om ABC-metoden og utforsker temaet psykisk helse sett fra eget ståsted. Formålet er å inspirere flere til å gjøre gode valg for økt glede og livskvalitet i hverdagen. Et verksted er en fin start for å sette i gang et lokalt utviklingsarbeid i egen organisasjon eller kommune og passer for ungdommer og voksne.

Oppsummering

Et ABC-verkstedet gir en innføring i ABC-metoden og kunnskapen denne bygger på. Gjennom gode praktiske øvelser og refleksjoner sammen med andre, er målet å inspirere og gi kunnskap om hva en selv enkelt kan gjøre for å ta vare på sin egen og andres psykiske helse i hverdagen. Dette med utgangspunkt i de tre grepene: å gjøre noe aktivt, å gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfylt.

Verkstedet er utviklet av Røde Kors i Trøndelag som en del av satsingen Hodebra - ABC for god psykisk helse i Trøndelag (2019-2022), initiert av Folkehelsealliansen i Trøndelag.

Verkstedet tilbys av Røde Kors med prosessledelse, og har en varighet på 2-4 timer, tilpasset ønsker og behov. Verkstedet er brukt på arbeidsplasser, for studenter, i videregående skole, for team i kommune, ungdomsråd og i frivilligheten, og gir en felles forståelse for innsats for å fremme psykisk helse.

Et Hodebra-verksted kan gjerne bygges ut med et Hodebra idèverksted, for å se på utvikling i egen organisasjon med utgangspunkt i de kjerneaktiviteter en har i dag.

Ta kontakt med Røde Kors i Trøndelag ved Lisbeth.lein@redcross.no (tlf: 97 50 39 12) og Ida.westerhus@gmail.com (tlf: 92 40 31 71)

This is some text inside of a div block.

Andre eksempler