This is some text inside of a div block.

Stiftelsen Livsglede for Eldre

Livsgledebarnehage

Et tiltak for
Kommuner
Hvor
På sykehjem, dagsentre og i barnehage.
Tidspunkt
2023
This is some text inside of a div block.
Formål

Å skape glade og meningsfulle dager for eldre i sitt nærmiljø.

Oppsummering

En livsgledebarnehage er med på å skape glade og meningsfulle dager for eldre i sitt nærmiljø. Dette gjør de ved jevnlig å dra på besøk til sykehjem, omsorgsboliger eller dagsenter. Barna og de eldre gjør felles aktiviteter sammen, og får oppleve at de er betydningsfulle og til glede for hverandre. Aktiviteten kan være alt fra korte lufteturer, brettspill, matlaging, spise lunsj, synge og prate.

600 barnehager driver med dette i Norge. Det har ført til mange nye vennskap på tvers av aldre, mer aktivitet på sykehjem og dagsentre, og både barn og eldre opplever det som svært meningsfylt.

This is some text inside of a div block.

Andre eksempler