This is some text inside of a div block.

Røde Kors i Trøndelag ved Lisbeth Lein og Ida Westerhus

ABC Hodebra-verksted

Et tiltak for
Frivilligheten
Hvor
I frivilligheten, på arbeidsplass, i kommune, i videregående skole, for ungdom og voksne.
Tidspunkt
Fra 2021 til d.d.
This is some text inside of a div block.
Formål

Et ABC Hodebra-verksted gir kunnskap om ABC-metoden og utforskertemaet psykisk helse sett fra eget ståsted. Formålet er å inspirere flere til å gjøre gode valg for økt glede og livskvalitet i hverdagen. Et verksted er en fin start for å sette i gang et utviklingsarbeid som skal styrke den psykiske helsen på arbeidsplassen, i skolen eller i frivilligheten.

Oppsummering

Et ABC Hodebra-verkstedet gir en innføring i ABC-metoden og kunnskapen denne bygger på.

Gjennom gode praktiske øvelser og refleksjoner sammen med andre, er målet å inspirere og gi kunnskap om hva en selv enkelt kan gjøre for å ta vare på sin egen og andres psykiske helse i hverdagen. Dette med utgangspunkt i de tre grepene: å gjøre noe aktivt, å gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfylt.

Verkstedet er utviklet av Røde Kors i Trøndelag som en del av satsingen Hodebra - ABC for god psykisk helse i Trøndelag (2019-2022), initiert av Folkehelsealliansen i Trøndelag.

Verkstedet tilbys av Røde Kors med prosessledelse, og har en varighet på 2-4 timer, tilpasset ønsker og behov. Verkstedet er brukt på arbeidsplasser, for studenter, i videregående skole og i frivilligheten, og gir en felles forståelse for å fremme psykisk helse. Et Hodebra-verksted kan gjerne bygges ut med et Hodebra idèverksted, for å jobbe videre med utvikling i egen organisasjon med utgangspunkt i de kjerneaktiviteter en har i dag.

Ta kontakt med Røde Kors i Trøndelag ved Ida.westerhus@gmail.com (tlf: 92 40 31 71) og Lisbeth.lein@redcross.no (tlf: 97 50 39 12)

This is some text inside of a div block.

Andre eksempler