This is some text inside of a div block.

Heim Kommune ved Tiffany Opsahl

ABC ideverksted

Et tiltak for
Kommuner
Hvor
I kulturhus
Tidspunkt
2023
This is some text inside of a div block.
Formål

Informere om ABC for god psykisk helse og innhente innspill til videre arbeid med ABC i kommunen

Oppsummering

Fysisk 3-timers ideverksted basert på forslaget på abcforgodpsykiskhelse.no .Ca. 50 deltakere fra kommunen og NAV, frivillighet, lag/organisasjoner, politikere, næring, vekstbedrift, elevråd, politi, m.m. Kommunen ved folkehelse koordinator informerte om folkehelsearbeid i kommunen, samt folkehelseoversikten og utfordringsbildet i kommunen. Steinar Krokstad holdt innlegg om ABC og hvorfor det er viktig. Kulturelt innslag fra kulturenheten i kommunen. Deltakere satte gruppevis og jobbet med to oppgaver: oversikt over eksisterende tiltak i kommunen + ideer til nye tiltak. Resultatet viser en svak fellestrekk mot tiltak knyttet til møter mellom mennesker, kompetanseheving på psykisk helse og uformelle møteplasser. Fint grunnlag for å utarbeide eks. handlingsplan.

This is some text inside of a div block.

Andre eksempler