This is some text inside of a div block.

Demenskoret Tiramisu

Konsert med demenskoret Tiramisu

Et tiltak for
Kommuner
Hvor
Festiviteten kulturhus i Levanger
Tidspunkt
2024
This is some text inside of a div block.
Formål

Å skape en god kulturopplevelse

Oppsummering

Demenskoret Tiramisu inviterte til jubileumskonsert i Festiviteten Kulturhus i Levanger.

This is some text inside of a div block.

Andre eksempler