ABC hele veien

For Vintervoll AS er det ABC som gjelder, fra start til mål. Helt fra lærlingen trer inn i bedriften og til senioren tar pensjonspraten.

Tekst: Anne-Lise Aakervik. Foto: Vintervoll

- Vi så tidlig fordelen av ABC og meldte oss som pilotbedrift fra starten av, sier Maja Guin som er ansvarlig for lærlingene i bedriften. – Dette har gitt oss noen fortrinn. Nå er metoden blitt vår tilnærming til å jobbe forebyggende og for et godt arbeidsmiljø.  

De mottar hvert år omtrent 25 lærlinger, så det er mye å holde styr på. De skal trives, de skal føle tilhørighet og at de mestrer jobben sin. Til dette har Vintervoll brukt ABC-metodikken aktivt.  

- Det gir oss verktøy for å forebygge og for å skape gode relasjoner og et godt samarbeidsklima.  Vi har gjennom ABC-metoden fått tilgang til andre innfallsvinkler på medarbeidersamtalene våre, og spør om litt andre ting enn før, som meningsfull aktivitet og tilhørighet for eksempel. Vi har også fått en bedre ramme og bevissthet rundt de aktivitetene vi gjør sammen; hva gjør vi, hvorfor gjør vi dem og hvordan det virker, sier Guin.  

Vintervollgruppen har alltid vært opptatt av tilhørighet, mangfold og skape gode team. Verktøy og aktiviteter i ABC er aktivt tatt i bruk for å systematisere dette arbeidet.

- Vi har også vært med å utvikle verktøyene innen ABC for arbeidslivet. Her har vi jobbet med NAV for å få rådene og verktøyene så gode som mulig, sier Maja Guin.  – Lærlingene våre har vært med på filminnspilling i lokalene, for å gjøre budskapet tilgjengelig for andre. I tillegg har vi hatt foredrag om dette.

Alle lærlingene deltar på liftkurs. Her fra en lærlingesamlingen høst 2023. Foto: Vintervoll AS

Godt sted for lærlinger

Men hva sier lærlingene? Vet de om ABC?

- Ja, det gjør de. Vi introduserer de tidlig for metodikken og de reflekterer over dette på samlinger og i samtaler. De skriver også opp ABC aktiviteter som de opplever i arbeidstiden. På samlingen i fjor høst skrev de brev til seg selv, om negative og positive ting. Dette tok de frem i vår, og da opplevede de at det har gått fremover. Ting de strevde med da, mestrer de nå.

Det lærlingekullet som startet høsten 2023 er det første kullet som har hatt ABC fra første dag, der denne måten å tenke og snakke sammen på og fokus på å gjøre noe aktivt sammen har vært med hele veien. Det blir spennende å se om lærlingene opplever tiden sin annerledes, sier Guin.

Sosiale arrangement er viktig, her fra oppstartsamling med nye lærlinger 2023. Foto: Vintervoll AS

Felles språk om arbeidsmiljø

Hun er klar på at dette ikke hadde gått hvis ikke ledelsen hadde omfavnet ABC. Hele organisasjonen, inkludert ledergruppen og arbeidsmiljøutvalget har vært involvert i ABC.  Alle ansatte har også hatt om dette på en fagdag i vinter. Her var ABC som metode og det å skape gode psykososiale miljø på agendaen.

- Vi er nødt til å gjøre noe i alle ledd for å få et felles språk om dette, og til det egner ABC seg veldig godt. Det har ikke vært etablert praksis å snakke om myke verdier, psykisk helse og felles tilhørighet i byggebransjen, og for oss var form og sjargong på ABC en trygg og ufarlig måte å komme i gang på. Etter hvert opplever vi at på jobb så går det litt mer av seg selv nå. En hyggelig bi-effekt av dette er at folk begynner å ta det med seg inn i privatlivet. De planlegger egen fritid med tanke på ABC, og da har vi kommet langt, sier Guin med stolthet i stemmen.

- Dette er noe vi fokuserer på i seniorsamtalene våre. Å avslutte et arbeidsliv kan være tungt, man mister en viktig arena for tilhørighet og aktivitet, og for noen kan pensjonisttilværelsen føles meningsløs. Derfor snakker vi mye om dette til våre dedikerte seniorer som snart skal pensjonere seg.

Mottoet til Vintervoll er best og triveligst. – Det vi ganske raskt forsto var at med ABC blir det enklere å etterleve eget motto. ABC hjelper oss med å fokusere på de riktige tingene for å være best og triveligst, og derfor falt vi umiddelbart for hele konseptet, konkluderer Maja Guin.

Se alle artiklerSe alle artikler