Vi vet at mennesker er flokkdyr, og at vi trives med å skape noe.

Adresseavisen tok en prat med Hanne Vilja Sagmo, prosjekteder i ABC for god psykisk helse.

I begynnelsen av oktober fant den første Drivkraft-konferansen sted, med fokus på kultur og folkehelse. Hanne Vilja Sagmo, prosjektleder i ABC for god psykisk helse var til stede for å dele verdifulle tips for å forbedre din mentale helse.

I et intervju med Adresseavisen etterpå uttrykte hun en viktig budskap: Psykisk helse er ikke bare myndighetenes ansvar, det er alles ansvar.  Hun delte innsikt om hvordan kultur og folkehelse er nært knyttet sammen, og hun refererte til forskning som viser at de som deltar i tre til fem kulturaktiviteter i uken, har bedre fysisk og psykisk helse. Dette skyldes vår naturlige trang til å være kreative og bidra til noe større enn oss selv, og samspillet med andre mennesker.

Trøndelag fylkeskommune har ambisjoner om at innen utgangen av 2024 skal alle trøndere kjenne til ABC-metoden, og Hanne håper at Trøndelag kan bli best på psykisk helse. For å lese hele intervjuet, besøk den opprinnelige artikkelen her (bak betalingsmur).

Se alle artiklerSe alle artikler