Ny bok om ABC for mental sunnhet

Hvordan kan vi skape gode rammer og betingelser for mental sunnhet i befolkningen? Dette får vi vite mer om i ei ny bok om satsingen ABC for mental sunnhet i Danmark, som er en god oppslagsbok om ABC-rammeverket fra teori til praksis.

Denne er for deg som er interessert i å fremme god psykisk helse for egen del i arbeid med andre, eller for deg som jobber i feltet. Her får vi presentert kunnskapsgrunnlaget bak ABC-rammeverket og bakgrunnen for satsingen i Danmark. Her får vi også høre om konkrete eksempler og erfaringer fra ABC i praksis, innenfor et bredt partnerskapssamarbeid. Forskning og evaluering av satsingen er også egne kapitler i boken. Det er mye nyttig informasjon, erfaring og inspirasjon å finne her og kan brukes som en oppslagsbok for bruk av ABC-rammeverket i ulike sektorer og arena.

Her er link til de danske ABC-sidene og boka: https://psy.ku.dk/abc/pdf/ABCformentalsundhed_mentalsundhedsfremmeforalle.pdf

Se alle artiklerSe alle artikler