ABC Hodebra bygger mental sunnhet med tre gode råd.

Kampanjen «Hodebra» er en enkel ABC som gir råd om hvordan du kan ta bedre vare på din mentale sunnhet. Vi håper på et Hodebra Trøndelag i 2022.

Bakgrunnen for satsingen er at data fra HUNT og andre folkehelseundersøkelser viser en økning i psykiske plager hos ungdom og unge voksne, at psykiske plager blant voksne er et av de største folkehelseproblemene i Norge samtidig som helsekompetansen i befolkningen er lav når det gjelder mental sunnhet.

Mange er flinke til å holde seg i fysisk aktivitet, spise sunt og sørge for nok hvile. De fleste har kuttet røyken. En grunn til det er at de fleste kjenner til de gode helserådene og anbefalinger på disse områdene. Men er vi like flinke til å ta vare på vår psykiske helse og livskvalitet? Nei, her er det er mye mer å gå på. Mange kjenner ikke til de gode rådene for mental sunnhet.

Folkehelsekampanjen Hodebra bygger på «ABC til bedre mental helse», som ble utviklet i Australia. ABC er tatt i bruk av folkehelseinstituttet i Danmark, og enkelte steder i Norge og av Folkehelsealliansen i Trøndelag.  

ABC står for Act - Belong - Commit. Oversatt til norsk;  

A - gjør noe aktivt,  

B - gjør noe sammen,  

C - gjør noe meningsfullt.  

For det er dette som er hodebra, altså bra for psykisk helse og mental sunnhet for folk flest. ABC er omtalt som et lovende konsept i regjeringens strategi «Leve hele livet».  

A: Gjør noe aktivt. Prøv å ha en liten plan for dagen, uken eller måneden og gjør noe aktivt. Hva det er, er helt opp til deg. Øv på et instrument, les en bok, gå en skogstur, lytt til stillheten, gå på en kunstutstilling eller på biblioteket, rydd på loftet eller gå i kirka. Vi mennesker er skapt for aktivitet og trives mye bedre når vi får gjort noe, enn når vi ikke gjør noe som helst.

B: Gjør noe sammen. Oppsøk sosiale fellesskap, delta på sosiale arrangement, bli med i et lag eller en forening, inviter folk hjem og få med andre som har behov for det inn i sosiale fellesskap. Uten sosialt fellesskap er vi mennesker fortapte. Å være sammen med andre mennesker er et grunnleggende behov for oss. Ensomhet er helseskadelig.  

C: Gjør noe meningsfylt. Vi trenger alle å føle at vi har en verdi og bidra med noe verdifullt. Finn på noe som gir deg den gode følelsen, og som føles meningsfylt å gjøre. Bli med i frivillige organisasjoner, vær med å drive et lag eller en foreninger, hjelp en som trenger det eller bli med på dugnaden i nabolaget.  

Du kan også sette noen mål for deg selv, som å lære deg et nytt språk eller starte med en ny hobby. Men husk, det føles som regel bedre å gi en gave eller en tjeneste, enn å få en!

Det er meget godt dokumentert at aktivitet, sosial tilhørighet og engasjement i meningsfulle aktiviteter er hodebra – altså bra for vår psykiske helse.  

Dette er også undersøkt i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). For ungdom er sosial tilhørighet spesielt viktig, og voksne som skårer høyt på ABC har seks til sju ganger så stor sannsynlighet for å være fri for depresjonsplager som de som skårer lavt. En annen viktig studie fra HUNT viser at folk som deltar i kulturaktiviteter har lavere dødelighet. Psykisk sykdom, stress og mestringsvansker rammer alltid mulighetene til å gjøre hodebra aktiviteter. Men veien tilbake til et bedre liv går gjennom å gjenoppta sosiale, meningsfulle aktiviteter. Hvis man ikke greier det på egenhånd, er det dette man trenger hjelp til. Hodebra aktiviteter har derfor lenge vært en naturlig del av behandling for psykisk sykdom. Men alle kan bidra til hodebra aktiviteter for andre.  

Hodebra er like viktig for de som er friske, da ABC virker generelt helsefremmende, men også forebyggende mot psykisk sykdom for de som sliter litt i en periode av livet.  

ABCen til bedre mental sunnhet kan benyttes i mange sammenhenger. En hodebra barnehage benytter ABCen som prinsipp for hvordan de håndterer både barn, foreldre og ansatte. Det samme gjelder for skolene. På samme måte kan ABCen være til stor nytte på universitetene for studenter og ansatte. Arbeidsgivere kan bruke ABCen som prinsipp for å ivareta sine ansatte.  Kommunene kan bruke ABCen som gjennomgående rammeverk i flere sammenhenger.  

Frivilligheten er jo hodebra i seg selv, fordi frivillig engasjement nettopp handler om ABC. Men frivilligheten kan også være med å spre kunnskap om ABC og hodebra, og på den måten fortelle om hvorfor frivillig engasjement er bra for mental sunnhet. Tjukkasgjengen er et flott eksempel på spontan organisering av gågrupper for overvektige i nabolaget. Så enkelt kan det gjøres.

Forskning har vist at hvis folk støter på det samme budskapet i flere sammenhenger, øker forståelsen for hva det handler om. Derfor har Folkehelsealliansen i Trøndelag, med sine 43 partnere, en unik mulighet til å bidra til et mer hodebra Trøndelag.

Steinar Krokstad er leder av Folkehelsealliansen i Trøndelag. Professor i sosialmedisin og psykiater ved HUNT forskningssenter og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Se alle artiklerSe alle artikler