ABC livet ut

Livsglede for eldre jobber bevisst med ABC og lager generasjonsmøter med ABC som grunnlag. De har også utviklet et arbeidshefte i skoler, som er blitt veldig populært. Siri Bjerkan er rådgiver og pådriver.

- Vi har jo på sett og vis drevet med ABC aktiviteter hele tiden, og hatt samme fokus som ABC. Men vi har manglet et godt teoretisk rammeverk for det vi gjør. Det får vi nå, et forskningsbasert rammeverk, som vi skal ta inn i alle konseptene vi drifter allerede. Vi skal ikke begynne med noe nytt, bare bli bedre på det vi allerede gjør.

Livsglede for eldre er en ideell stiftelse som har som mål å lage gode, meningsfulle dager for alle eldre. Sentralt står en nasjonal sertifiseringsordning for sykehjem; som enkelt sagt går ut på å gi meningsfulle dager for beboerne på sykehjemmet med muligheter for å komme seg ut, være med på aktiviteter etc. I tillegg har de etablert Livsgledebarnehager, der man samarbeider med et sykehjem og Livsgledeskoler, som gir praksis-nær opplæring ved at elever innen helse og omsorg eller andre, planlegger aktiviteter som de gjør sammen med eldre. I tillegg er Digivenn det et tilbud der elever i videregående skole lærer opp seniorer i bruk av digitale medier/løsninger.

Et av konseptene er Livsgledebarnehager, der en barnehage samarbeider tett med et sykehjem om aktiviteter. Foto: Livsglede for eldre.

- Her etableres faste møteplasser som også bidrar til å forebygge ensomhet og digitalt utenforskap hos eldre, sier Siri. – Men også elevene tjener på dette.  Vi ser at elever som kanskje ikke er så aktiv i skolehverdagen får en ny arena å blomstre på. Dette foregår over tid, og mange eldre ønsker seg samme elev når de skal ha hjelp igjen. Vi ser klart en mestring blant elevene, så dette bidrar til å fremme god psykisk helse

Verdien av ABC blir først synlig når alle kjenner til det.

- Mange av våre frivillige gjennomfører ABC aktiviteter hver eneste dag og ser at det er bra, men vet ikke hvorfor. Vi har derfor brukt en del tid på å formidle budskapet til alle deltagerne våre, og kjernebudskapene i ABC-metoden. Dette er helsefremmende og forebygger psykisk uhelse. Og når vi vet hvorfor det virker, kan vi gjøre mer av det og på enda bedre måter. Med enda mer ABC!

Siri Bjerkan erfarer at mange av de frivillige i Livsglede for eldre synes det er flott å være en del av en større og felles folkehelsekampanje for god psykisk helse. Det gir stolthet og annerkjennelse. Og det gjør noe med fellesskapet understreker hun.  

Siri Bjerkan er rådgiver og pådriver i Livsglede for eldre i Trøndelag. Foto: Livsglede for eldre i Trøndelag

- Vi som organisasjon har også fått et større løft. Å være en del av Folkehelsealliansen og nettverk for ABC forplikter. Vi bruker også en del tid på å utvikle materiale for alle sammen med partnere, som kurs i ABC for medlemmer av folkehelsealliansen.  

- Vi jobber mye med generasjonsmøter, alle konseptene våre inneholder dette perspektivet, og det klaffer godt med ABC. Og Digivenn har blitt vårt «signal ABC».

Livsgledehjem har allerede et teoretisk grunnlag som de sertifiseres etter, men vi jobber med få ABC metoden som en del av sertifiseringsordningen. Det er jo som en slags oppskrift, en måte å jobbe på, sier Bjerkan.

Livsgledeskoler

Organisasjonen har på bakgrunn av egne erfaringer utarbeidet en ABC for Livsgledeskoler. Den gir tips på hvordan elever kan planlegge aktiviteter for seniorer ut fra ABC-perspektivet. I tillegg har de egne ABC-nettsider som gir tips om hvordan man kan bruke dette i praksis. Planene er å utarbeide arbeidshefter til både frivilligheten og skolene. Dette gjøres i samarbeid med blant annet Røde Kors.

- Det er en oppfordring til alle å ta det i bruk og bli med, sier hun. Vi ser en effekt av dette, for det er et enkelt budskap. Man må ikke tenke for vanskelig, men se på de ressursene man har, og heller forbered og spisse de aktivitetene man har. Et godt tips er å ta kontakt med andre organisasjoner å høre hvordan de jobber med ABC.

For Livsglede for eldre har ABC åpnet dører til nye samarbeid. Sammen AktiVM, folkehelsesatsningen til Ski-VM, retter de nå fokus mot å få seniorer med på festen og aktiviteter i forbindelse med ski VM over hele landet.

- Her vil vi engasjere helse og velferdssenter, skoler og barnehager, dvs. alle som ikke kan dra til Granåsen i Trondheim kan være med å ha aktiviteter og meningsfulle dager frem mot skiVM. Dette er samarbeid man kanskje ikke ser er mulig i starten, men som etter hvert blir en naturlig del av det å jobbe med ABC metodikk, avslutter Siri Bjerkan.

Se alle artiklerSe alle artikler