Tar ABC med Storm

Thora Storm videregående skole i Trondheim jobber systematisk for å forebygge utenforskap og øke livsmestring. Stor-Thora heter konseptet, og ABC-metoden passer som hånd i hanske til skolens satsing.

- Vi har i noen år hatt fokus på livsmestring på skolen, sier Bente Skage som er leder for elevtjenesten på Thora Storm.  – Vi opplevde at stadig flere manglet ferdigheter og tankesett til å mestre hverdagsutfordringer, og de opplevde raskt utenforskap. Angst og depresjon ble vanlige ord å bruke, og vi ble på en måte med på sykdomsbildet.  

Samtidig så det at innsatsen de gjorde for å endre dette bildet, ikke ga resultatene de ønsket. Da snudde de 180 grader og startet med å finne oppgaver som fremmer psykisk helse og bygger friskhet. Resultatet ble Stor-Thora. Et konsept som inkluderer alle elevene på skolen, på tvers av alder, trinn og fag.

Rektor Cecilie tar innsjekk før lek og moro, minner elevene på at de skal ha «åpne hender» i møte med andre elever som de ikke kjenner. Foto: Thora Storm Skole

Bygger sosiale ferdigheter

– Vi ønsket å skape en tilhørighet til skolen, til Thora. Hensikten med Stor-Thora er å bygge sosiale ferdigheter gjennom leker, spill og aktiviteter som elevene på tvers kan delta i. Vi var godt i gang da ABC dukket opp, og vi så raskt at ABC harmonerte godt med vår tankegang og ga oss drahjelp.

Skolen har hatt annerledesdager, kalt «Thora bygger bro»  på slutten av skoleåret som en del av identitetsbygging, nå ble dette utvidet med aktiviteter året igjennom. ABC-tenkingen ble implementert både hos lærerkollegiet og elevrådet. – Vi kan nå grunngi aktiviteter i ABC-tenkning, og bruker det aktivt som en form for hjelp til selvhjelp.

Rektor, rådgivere og representanter fra administrasjonen griller pølser til alle elever. Foto: Thora Storm Skole

ABC gjennomsyrer alt

På Thora Storm har ABC tankegangen glidd inn, og de har tro på at elevene oppdager ABC gjennom det som blir gjort, det gjelder forresten lærerne også.

Konkret har elevrådet bidratt med flere innspill til hvordan Stor-Thora kan fungere gjennom året. Det er for eksempel opprettet forskjellige «elevlag» hvor elevene kan være med på en aktivitet gjennom hele året; dette er f.eks. karaokelag, strikkelag, volleyballag. Hensikten er å være sammen, gjøre noe artig og aktivt og bli kjent med hverandre uten konkurransepress eller andre former for press.  

- Sammen diskuterer vi hvordan vi skal ta imot de nye elevene til høsten, og inkludere flest mulig i et lag eller aktivitet.

Elever tar bilde når de gjennomfører en oppgave på vei opp til aktivitetsdagen i Dødens dal. Foto: Thora Storm skole

Skolen har et godt bibliotek og en dedikert ansatt, Tonje, som er helt genial sier Bente Skage. Hun lager forskjellige aktivitetskasser som kan hentes utav elevene i midttimen. Her finnes ABC-spå, kort, samtalekort og lego etc. Fler og fler elever henter ut slike kasser istedenfor å sitte med mobiltelefonene sine. I skolegården er det streket opp bassebaner og her er det økende aktivitet. I tillegg serveres det havregrøt til frokost. Stadig fler setter seg sammen med folk de ikke går i klasse med og spiser, istedenfor å gå på klasserommet og spise ved pulten.

- Vi ser at når vi legger til rette for at det kan skje meningsfulle aktiviteter, så tar elvene det til seg og blir mer aktive og kjent med hverandre.

Thora bygger bro

Skolen møter sommeren med en utendørs aktivitetsdag der alle elevene er invitert til å spille fotball, volleyball etc. Her dannes lag og supportergrupper som støtter laget og gjør mye ut av seg. Det skal være en morsom dag som alle kan delta på.

- Dette er en bestilling vi har fått fra elevrådet. Og sammen med aktivitetene vi gjennomfører hele året så skaper det tilhørighet og trygghet. Vi ser at stadig flere legger vekk mobilen og forholder seg til andre medelever på kryss og tvers. Dette er en ferdighet som må læres. Og vi ser at elevene som er litt reserverte kommer, selv om det også er et opplegg på skolen for dem.  De har det morsomt sammen og sier stolt at de er Thora-elever.

Bente sier de registrere lite mobbing og utenforskap på skolen, og elevene trives. Det ser ut til at vi har funnet en metode som fungerer for oss, og der ABC utgjør grunnmuren. Vi har kunnskap om hvorfor dette virker også. Vi tror ikke lenger, vi vet.

Bente Skage, bibliotekar Tonje og rådgiver Calle leverer ut rekvisita til lærere som skal leke med elevene. Foto: Thora Storm skole

Å snu en supertanker

Og ifølge rektor Cecilie Bach er det ikke en liten snuoperasjon skolen holder på med. Thora kan sammenlignes med en supertanker, som det tar tid å snu. Også lærerne må være med på tanken om at elevene må få mer enn bare fagkunnskap. Slik sett er organisasjonskulturen også i endring.  
Samtidig fremhever Bente at de er heldige på Thora som får med lærerne med på sprell. Fordi elevrådet er involvert, kan de «bestille» aktiviteter og da blir det enklere for lærerne å bli med. Det teller mye at rektoren er et godt forbilde. Hun tar imot elevene i døra hver dag, kjenner navnene på elevene og er synlig på skolen.

- Vi forsøker å innprente elevene og lærerne at ting blir bedre når vi vil hverandre vel, og at det å gjøre noe aktivt og meningsfylt sammen bidrar til dette. Men vi er selvsagt oppmerksomme hvis noe er i ferd med å skje og gir elevene mulighet til å ordne opp , avslutter Bente Skage.

Se alle artiklerSe alle artikler